1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

KHI NÀO CẦN ĐẾN TEAMBUILDING

In Email

Ngày đăng: 23 Tháng 4 2018

KHI NÀO NHÓM CẦN ĐẾN TEAMBUILDING

Building-Teamwork
- Khi nhóm mới thành lập
- Khi nhóm có thêm nhiều người mới.
- Khi có nhiều mâu thuẫn nảy sinh trong nhóm
- Khi nhóm quá đông và mọi người không biết hết về nhau.
- Khi có những buổi liên hoan, sinh nhật, họp mặt….của nhóm

KHI NÀO DOANH NGHIỆP CẦN ĐẾN TEAMBUILDING

teamwork
* Có những cái mới:
- Có phòng/ban/nhóm mới được thành lập, các nhân viên mới làm việc cùng nhau.
- Có thêm nhân viên mới trong nhóm. Có dự án mới thành lập.
* Nguy cơ phát sinh những vấn đề:
- Cảm thấy có sự mất đoàn kết ở mức độ nhẹ, do hiềm khích cá nhân…
- Xuất hiện mâu thuẫn giữa các nhân viên trong các cuộc thảo luận, hội họp…
- Nhân viên có dấu hiệu buồn chán, không muốn làm việc hoặc mất sự phấn khởi.
- Tự trọng cá nhân và không muốn hợp tác của một số nhân viên.
* Có quy mô tổ chức lớn:
- Doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, văn phòng rải rác trong và ngoài nước.
- Các nhân viên thường xuyên hoạt động riêng lẻ, ít có dịp để gặp nhau.
* Có những thay đổi:
- Thay đổi chiến lược
- Thay đổi đặc điểm nào đó không còn phù hợp với văn hóa công ty.
* Có những ý tưởng:
- Ban giám đốc muốn có những ý kiến khách quan của nhân viên các phòng ban về tình hình kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp, hoặc muốn truyền đạt một thông điệp nào đó đến các nhân viên.
- Ban giám đốc muốn thử nghiệm trên diện rộng một ý tưởng mới, hay mô hình hoạt động mới.
* Có những hoạt động thường quý, thường niên:
- Sinh nhật, liên hoan tất niên, tân niên ….
- Ăn mừng sau khi có được một sự thành công mỹ mãn nào đó.

Tìm kiếm

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Giới Thiệu

Professional

Hiện có::  19 Khách online