1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Tiếp cận sản phẩm

In Email

Ngày đăng: 16 Tháng 7 2018

Tiếp cận sản phẩm

Khi quí vị có nhu cầu cần sử dụng một trong các sản phẩm trên đây của chúng tôi, VIN sẽ cùng với quí vị phân tích cụ thể từng nhu cầu thực hiện và cách thức thực hiện thích hợp nhất với thực tế và khả năng của từng khách hàng. Các chuyên gia của VIN sẽ tư vấn cho quí vị phương thức hiệu quả nhất để thực hiện nhu cầu dịch vụ cho từng công việc cụ thể. 

Sau khi phân tích từng chi tiết liên quan, chúng tôi sẽ tính toán chi phí và cùng thảo luận với quí vị về chi phí thực hiện cho đến khi cả đôi bên cùng hài lòng.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1: Đầu tiên VIN sẽ phân tích nhu cầu của khách hàng với từng dịch vụ hoặc từng nhóm dịch vụ kết hợp trong một chương trình.

8d1c78e95ddaa5e42abdf6516e6c0adf

Bước 2: Tiếp theo, VIN sẽ cùng khách hàng lựa chọn phương pháp truyền đạt thông tin hoặc thực hiện nghiệp vụ nhằm đạt mục tiêu

dichvutuvan634826141624375844

Bước 3: Chúng tôi sẽ cùng khách hàng thỏa thuận hình thức và địa điểm hoạt động (trong nhà hay ngoài trời, biển hay rừng hay núi, ban đêm hay ban ngày, thể lực hay cân não…)

5cf5e290-09a4-4

Bước 4: VIN sẽ tính toán các phương thức mô phỏng để tạo ra hiệu ứng giống thật cao nhất (có thể giống hình thức hoặc giống ý tưởng, tùy theo từng dịch vụ) và tính toán các chi phí cần thiết để xây dựng chương trình.

Tu-van-luat-lao-dong

Bước 5: Chúng tôi sẽ cùng quí vị thống nhất các chi tiết của toàn bộ hoạt động.

Team

Bước 6: Sau khi chương trình kết thúc, hai bên ngồi lại bàn bạc đánh giá kết quả, rút ra bài học của chương trình và thống nhất các dịch vụ đã sử dụng.                                                                                                                                                                                        

background-corporate_events

 

 

 

 

 


Tin mới hơn:

Tìm kiếm