logovinteam1

(028) 66 844 992

0908 635 501

mh1mh3

Các dịch vụ du lịch khác

NHÓM 1 - XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ

 • Mô tả Sản phẩm: Xây dựng sự đoàn kết và nhận thức vị trí của từng thành viên trong cấu trúc của phòng/ đội/ nhóm làm việc.
 • Xem thêm...

  NHÓM 2 - TRUYỀN ĐẠT THÔNG ĐIỆP

 • Mô tả Sản phẩm: Truyền đạt một thông điệp mới của lãnh đạo công ty hoặc lãnh đạo một phòng lớn trong công ty.
 • Xem thêm...

  NHÓM 3 - THU NHẬN PHẢN HỒI

 • Mô tả Sản phẩm: Thu nhận ý kiến phản hồi của nhân viên về một chính sách hoặc môi trường làm việc.
 • Xem thêm...

  NHÓM 4 - THỬ NGHIỆM Ý TƯỞNG

 • Mô tả Sản phẩm: Thử nghiệm trên diện rộng một ý tưởng mới/ mô hình hoạt động mới nhắm đánh giá các khả năng có thể xảy ra trên thực tế và có cơ sở điều chỉnh trước khi tung ra áp dụng.
 • Xem thêm...

  NHÓM 5 - VUI CHƠI CHỦ ĐỘNG

 • Mô tả Sản phẩm: Vui chơi kết hợp thông điệp rèn luyện sức khỏe là cần thiết cho cuộc sống.
 • Xem thêm...

  CÔNG TY CP DỊCH VỤ DU LỊCH ĐỘI NHÓM VIỆT

  292/15 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP HCM

  028 66 844 992

  Hotline: 0908 635 501