logovinteam1

(028) 66 844 992

0908 635 501

mh1mh3

NHÓM 3 - THU NHẬN PHẢN HỒI

THU NHẬN PHẢN HỒI

Sản phẩm: Thu nhận ý kiến phản hồi của nhân viên về một chính sách hoặc môi trường làm việc.

megaphone

Khi nào cần: 

Ban quản lý muốn có ý kiến khách quan của nhân viên và của các phòng ban trong công ty về một chính sách hoặc môi trường làm việc trên cơ sở phân tích và đánh giá các ảnh hưởng một cách tự giác và thoải mái.

Mục tiêu muốn đạt được:

1. Từng cá nhân và từng phòng ban thảo luận một cách tự do và có cơ sở về những tồn tại hiện nay trong môi trường làm việc.

2. Ban lãnh đạo cũng tham gia một cách bình đẳng.

3. Các đóng góp được đưa ra trên cơ sở nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện và thử nghiệm trên mô hình được mô phỏng một cách sáng tạo.

Lợi ích của sản phẩm:

1. Thông tin phản hồi được thu nhận một cách đầy đủ trong suốt quá trình tham gia hoạt động.

2. Những thông điệp của nhân viên không chỉ được truyền đạt bằng lời mà còn được truyền đạt một cách sáng tạo và chủ động thông qua cách thức giải quyết vấn để của trò chơi.

3. Phương pháp mô phỏng thực tế sẽ giúp cho mọi thành viên nhìn nhận được vấn đề một cách tổng quát và thử nghiệm một cách tự do những ý tưởng sáng tạo trong quá trình phản hồi thông tin của mình đến ban quản lý.

 
 

CÔNG TY CP DỊCH VỤ DU LỊCH ĐỘI NHÓM VIỆT

292/15 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP HCM

028 66 844 992

Hotline: 0908 635 501